Problemy z kontami poczty e-mail - możliwe przyczyny i rozwiązania.

poczta e-mail

Najczęściej pojawiające się błędy i możliwe rozwiązania dotyczące poczty elektronicznej i kont e-mail.

Nie działa poczta w moim programie pocztowym !

Na podstronie z opisem konfiguracji programów pocztowych podajemy poprawną konfigurację najpopularniejszych aplikacji pocztowych jakimi są obecnie Microsoft Outlook oraz Mozilla Thunderbird.

Jeśli żadna z tych aplikacji nie może pobrać poczty należy kategorycznie upewnić się czy:

 • konto jest poprawnie skonfigurowane w kliencie pocztowym
 • rzeczona skrzynka pocztowa istnieje, nie jest zapełniona po brzegi, a podawany login (pełny adres e-mail) wraz z hasłem logowania są prawidłowe
 • winy za problemy z połączeniem nie ponoszą specyficzne ustawienia systemu operacyjnego,
  w tym zainstalowane aplikacje takie jak oprogramowanie antywirusowe lub zapora ogniowa (firewall), które mogą blokować połączenie
 • ustawienia i konfiguracja sieci wewnętrznej oraz dostępowej do internetu jest prawidłowa i nie nastręcza żadnych problemów

Część z powyższych przypadków można wyeliminować poprzez sprawdzenie czy możliwe jest zalogowanie się do konta pocztowego w przeglądarce internetowej (internet explorer, firefox, opera, chrome itp.) poprzez udostępniany do tego webmail pod adresem: poczta.webserwer.pl.

Aby wyeliminować czynnik będący wadliwym ustawieniem systemu operacyjnego lub problemów z łączem wypada logować się do poczty w przeglądarce przy użyciu innego komputera lub urządzenia (np. tablet lub smartfon), znajdującego się w innej lokalizacji i sieci niż ta, w której występuje domniemany problem.

Co może być powodem nie dostarczenia mojej wiadomości do odbiorcy ?

Często zdarza się, że tuż po wysłaniu wiadomości e-mail otrzymasz odpowiedź z serwera pocztowego odbiorcy. Wczytaj się uważnie w treść komunikatu błędu. Zazwyczaj zawiera ona dokładny powód nie doręczenia wysłanego listu na skrzynkę adresata, który można rozwiązać samodzielnie bez posiadania fachowej wiedzy

Treść komunikatu błędu może zawierać zbliżony do poniższego tytuł i wstęp. Niestety większość informacji jest podawana w języku angielskim:

temat: This message was created automatically by mail delivery software.

treść:
A message that you sent could not be delivered to one or more of its recipients. 
This is a permanent error. The following address(es) failed:

adres@odbiorcy
SMTP error from remote mail server after RCPT TO: <adres_email_odbiorcy>:
host [nazwa_serwera_odbiorcy]: nr_błędu (np 550, 451) POWÓD_NIEDORĘCZENIA

Najczęściej spotykane komunikaty błędów i proponowane rozwiązania:

 • 550 Unroutable address*
 • 550 Recipient address rejected: User unknown
 • 550 User not found
 • 550 Mailbox not available
 • 550 No Such User Here
 • 550 Verification failed for ...
 • 550 Sender verify failed

Serwer pocztowy odbiorcy twierdzi, że nie znalazł u siebie skrzynki pocztowej na jaką został zaadresowany e-mail. Najczęstszą przyczyną takich błędów jest tzw. literówka w adresie odbiorcy listu lub nawet samego nadawcy. Zrozumiałym jest, że nieprawidłowo zaadresowanej przesyłki serwer nie będzie mógł dostarczyć do adresata, stąd odmawia jej przyjęcia.

Zazwyczaj wystarczy uważnie przyjrzeć się odrzuconemu adresowi, skorygować błąd, a nawet upewnić się że skrzynka z podanym adresem e-mail w ogóle istnieje.


*Unroutable address jest bardzo często związany z nieprawidłowymi ustawieniami domeny internetowej, zwłaszcza rekordów MX serwera/ów obsługujących pocztę odbiorcy.


 • Error 550 over quota
 • maildrop: maildir over quota.
 • mail quota exceeded
 • Disk Quota Exceeded
 • user is over quota
 • quota exceeded (mailbox for user is full)

Informacja zwrotna zawierająca jeden z powyższych lub podobnie brzmiący komunikat oznacza przepełnienie skrzynki pocztowej odbiorcy, przez co wiadomość nie zostanie dostarczona.


 • Currently Sending Spam
 • blocked using RBL
 • blacklisted by RBL

Oznacza to, że adres odbiorcy został oznaczony przez serwery RBL (zawierające listy niebezpiecznych serwerów poczty) jako wysyłający spam i wiadomość nie zostanie dostarczona na ten adres.
Komunikat zazwyczaj zawiera link do strony z informacjami na ten temat.


» DNSRBL: Blocked for abuse

Oznacza to że serwery pocztowe nadawcy dostały się na listę RBL. Prosimy o niezwłoczny kontakt w tej sprawie.


» Recipient address rejected: Spf check: fail

Najczęściej są to źle skonfigurowane rekordy DNS dla domeny (brak rekordu SPF), w której znajduje się skrzynka nadawcy. Możliwe, że dotyczy to również samych adresów serwerów nazw (NS)


» Recipient address rejected: Spf check: softfail

Komunikat występuje przy próbie podszycia się pod nadawcę. Możliwy jest również przypadek, gdy konto pocztowe jest źle skonfigurowane i nie zawiera np. adresu zwrotnego, lub nie zgadza się data nadania przesyłki z aktualną (np. ustawiona data na komputerze, z którego wysyłana jest wiadomość wskazuje inny rok).


» Please try again later

Wiadomość z pewnych względów nie może zostać natychmiastowo dostarczona. Z reguły zostaną podjęte kolejne próby dostarczenia wiadomości między serwerami pocztowymi.


» Temporary local problem - please try later

W przypadku tego komunikatu prosimy o niezwłoczny kontakt.

Komunikaty każdego serwera pocztowego mogą się znacznie różnić od siebie, jednakże ich sens nakreśla przyczynę błędu.


W przypadku podejrzenia o faktycznym nie dostarczeniu wiadomości (brak komunikatu z serwera odbiorcy) prosimy o kontakt z pomocą techniczną. W zgłoszeniu prosimy zawrzeć następujące informacje:

 • z jakiego adresu był wysłany mail
 • na jaki adres miał trafić mail
 • przybliżona data i godzina wysłania maila
 • w przypadku wysyłki z poziomu programu pocztowego: nazwę klienta pocztowego oraz użyty w konfiguracji protokół (IMAP / POP3)

Po otrzymaniu zgłoszenia prześledzimy logi w poszukiwaniu możliwej przyczyny nie dostarczenia wysłanej wiadomości.

Występują u mnie problemy z przesyłaniem załączników w programie Microsoft Outlook

Poniższe artykuły powinny wyjaśnić powody zaistniałego problemu

Załączniki wiadomości e-mail nie są widoczne u niektórych adresatów:
support.microsoft.com/kb/830302/pl

Jak formaty wiadomości wpływają na pocztę internetową:
support.microsoft.com/kb/290809/pl

Outlook Express — nie mogę wysłać wiadomości przez Błąd 0x800C0131

Błąd z sufiksem 131 w nazwie pojawia się gdy zawartość bazy z wiadomościami e-mail w Outlook Express osiąga limit 2GB pojemności. Prowadzi to do kolejnych problemów, w tym niemożności wysłania i/lub odebrania nowych wiadomości.

Należy oczyścić bazę usuwając permanentnie (wraz z usunięciem z folderu „kosz”) stare wiadomości
oraz te, zawierające spore załączniki, a następnie dokonać kompaktowania folderów wybierając z menu podręcznego: „Plik ⇒ Folder ⇒ Kompaktuj wszystkie foldery”

UWAGA! Osiągnięcie górnej granicy pojemności bazy wiadomości w programie outlook express może doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia bazy .DBX, zawierającej całą ściągniętą dotychczas pocztę.
W przypadku korzystania z protokołu POP3 nie będziemy w stanie przywrócić zapasowej kopii poczty !
Jedyna możliwość to wydobycie wiadomości z uszkodzonej bazy .dbx przy użyciu jednego z dostępnych narzędzi. Proponowana przez nas aplikacja: www.oehelp.com/DBXpress