Wyszukiwanie i rejestracja domen internetowych ⁞ m.in. .COM .PL .EU

Rejestruj nazwę domeny

Bez podawania końcówki domeny, zostaną również zaproponowane dodatkowe adresy.


Podczas rejestracji domeny należy przestrzegać następujących zasad:

  • nazwa może zawierać tylko znaki z zakresu A-Z, cyfry 0-9 oraz znak myślnika [-]
  • myślnik [-] nie może występować dwukrotnie zaraz po sobie (np. nazwa--domeny.pl)
  • nazwa domeny nie może rozpoczynać się ani kończyć myślnikiem [-] (np. -nazwadomeny-.pl)
  • całkowita długość rejestrowanej nazwy domeny nie może przekraczać 63 znaków
    (nie licząc wyrażeń takich jak http, www, czy końcówka domeny TLD )
  • Uwaga: zarezerwowana ale nie opłacona domena po 10 dniach wraca do wolnej puli domen !