Aktualności firmowe - czyli co nowego w hostingu webserwer.pl

Walczymy w tej chwili z awarią usług www (strony, ftp) -usługa poczty działa normalnie. Niestety nie potrafimy w tej chwili określić momentu przywrócenia usługi.

Szanowni Klienci, Maile z w/w tytułem o treści:

Urząd Skarbowy odczytać zawiadomienie о zamiarze zainicjować kontroli w dniu 18.04.2019r. Wobec braku możliwości ustawienia kontaktu telefonicznego w dniach 4-7.04.2019r. i nie zastania podatnika w jego siedzibie w dniu 6.04.2019r. w celu ustalenia terminu wszczęcia kontroli. Urząd Skarbowy wyznacza termin zainicjować kontroli na 29.04.2019r. о godz. 9.00.

Jednoczesnie Urzqd Skarbowy informuje, ze zgodnie z art. 92a ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 11, poz.74 z p6zn. zm.) w zwiqzku art. 80 ust. 1 ustawy z 2 lipca 2004 г. о swobodzie dziatalnosci gospodarczej (Dz. U. z 2007 r.. Nr 155, poz. 1095 z pozn. zm.) czynnosci kontrolnych dokonuje si$ w obecnosci kontrolowanego lub osoby przez niego upowaznionej. Oznacza to ze w wyzej wymienionym terminie jest Pani/Pan zobowiązana do obecnosci w siedzibie swojej Firmy i wspofpracy z inspektorem kontroli. Ponadto zgodnie z art. 80 ust. 3 ustawy о swobodzie dziatalnosci gospodarczej jest Pani/Pan zobowiązuje do pisemnego wskazania osoby upowaznionej do reprezentowania Pani/Pana w trakcie kontroli, w szczegolnosci w czasie Pani/Pana nieobecnosci.

Jest Pani/Pan zobowiązania do przygotowania wszystkich potrzebnych dokumentow zwiqzanych z prowadzone przez Pani/Pana Firm wymienionych w załączniku(dokumenty.rar).

Nieobecnosc Pani/Pana moze zostac uznana za stan wyczerpuje znamiona wykroczenia okreslonego w art. 98 ust. 1 pkt 3 ustawy z 13 pazdziernika 1998 r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 11, poz. 74 z pozn. zm.).

 

to najzwyklejsza w świecie próba przesłania zawirusowanego pliku. Prosimy - nie dajcie się nabrać

 

Wersja parsera PHP 7.2 jest dostepna na naszym hostingu: załatwia to wpis w pliku .htaccess dla wybranego katalogu bądź root'a konta:

AddHandler php72-fastcgi .php

Dzisiaj akurat zalew maili z takim tytułem: Dowód zakupu do zamówienia nr XXXXXX - maile zawierają niebezpieczne załączniki - prosimy nie otwierać. Maile pochodzą z bardzo różnych adresów kopertowych.

Z radością informujemy, że jeśli ktoś potrzebuje to może skorzystać od teraz również z PHP w wersji 7.
Jak w pozostałych wypadkach wersję ustawiamy wpisem w .htaccess
AddHandler php7-fastcgi .php

Zapraszamy do korzystania.


Przydatne informacje i ciekawostki z fanpage WEBSERWER.pl

Źródła nie znaleziono

FB fanpage