Obsługa PHP w wersji 7

Z radością informujemy, że jeśli ktoś potrzebuje to może skorzystać od teraz również z PHP w wersji 7.
Jak w pozostałych wypadkach wersję ustawiamy wpisem w .htaccess
AddHandler php7-fastcgi .php

Zapraszamy do korzystania.