informacje o połączeniu z bazami danych MySQL / MS SQL

Zagadnienia dotyczące baz danych i konfiguracji połączeń

Jakie systemy baz danych obsługuje webserwer.pl ?

Konta linuksowe oferują dostęp do systemów BD:

 • MySQL 5.5 / MySQLi (ze wsparciem dla InnoDB i PDO)
 • SQLite

Dla kont windowsowych dostępne są:

 • MySQL 5
 • MSSQL 2005 Express
 • MSSQL 2008 Express (zakładane domyślnie)
 • MSSQL 2008 (opcja płatna)
 • MS Access (.mdb)
 • MS Excel (.xls)

UWAGA! Nie zalecamy opierania webaplikacji na bazach plikowych (.mdb / .xls) działających z wieloma jednoczesnymi połączeniami. Jeśli z danych w nich zawartych będzie korzystać jednocześnie więcej niż jeden użytkownik rekomendujemy korzystanie z baz MSSQL lub MySQL.

Co to jest MySQL i jak się z nim łączyć ?

MySQL to bardzo wydajny i stabilny serwer relacyjnych baz danych rozpowszechniany na licencji GPL. Jest to jednocześnie najpopularniejszy i uważany za jeden z najszybszych serwerów baz danych na świecie.

Baza danych MySQL to bardzo sprawne i wydajne narzędzie umożliwiające zarządzanie dużymi ilościami danych. Każdy użytkownik posiadający konta: Starter, Mini, Pro, Business ma dostęp do swoich baz danych poprzez panel administracyjny phpMyAdmin umieszczony pod adresem mysql.webserwer.pl

Standardowo nazwą użytkownika umożliwiającą skorzystanie z serwera baz danych jest nazwa jego konta, a hasło do bazy danych najczęściej pokrywa się z używanym do połączenia z serwerem FTP. Wszystkie informacje dotyczące danych konta znajdują się w liście powitalnym wysłanym do Ciebie po założeniu konta.

Aby połączyć się z serwerem baz danych np. skryptem PHP, konieczne jest podanie nazwy serwera czyli: sqlhosting5 oraz opcjonalnie portu, na którym nasłuchuje serwer: 3306
(na niektórych starszych kontach funkcjonują jeszcze wersje MySQL 4 - w takim wypadku odpowiednią nazwą serwera jest: sqlhosting).

Jeżeli chcesz łączyć się z serwerem poprzez zewnętrzne narzędzie typu MySQL Administrator lub MySQL Front skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej webserwer.pl.

Jaki jest adres hosta (nazwa serwera) baz danych i jak się z nim połączyć ?

Dla baz MySQL udostępniamy narzędzie do zarządzania bazami phpmyadmin
dostępne pod adresem: mysql.webserwer.pl

Podczas instalacji aplikacji jako adres hosta baz MySQL5 należy podawać: sqlhosting5
Serwer baz danych nasłuchuje na domyślnym porcie: 3306

Dla aplikacji utrzymywanych na platformie windows asp.net hosting należy używać: sql2005 lub sql2008.
Dla kont windows podczas połączeń z bazą, nazwy rozwiązywane są na wewnętrzne IP
serwerów bazodanowych i tych nazw należy używać w ConnectionStringach webaplikacji WWW.
Przy połączeniu należy podawać nazwę instancji serwera MSSQL, na której znajduje się dana baza

Przykładowo: SQL2008\SQL2008VIRT1 - gdzie SQL2008VIRT1 to nazwa instancji serwera SQL

Do dyspozycji są następujące adresy:

 • dla SQL Express 2005: SQLVIRT1 - SQLVIRT5
 • dla SQL Express 2008: SQL2008VIRT1 - SQL2008VIRT5
 • dla pełnego SQL 2008 nie podaje się nazwy instancji
Czy jest możliwe zdalne połączenie z bazą danych MSSQL / MySQL?

Ze względów bezpieczeństwa domyślnie dostęp do serwerów jest ograniczony tylko dla połączeń lokalnych (wewnętrznych). Można jednak otworzyć dostęp z zewnątrz dla konkretnego adresu IP lub dla wszystkich. Odpowiednie opcje znajdują się w panelu zarządzania kontem.

menu: "Bazy danych" -> "Edytuj" bazę
w formularzu, który się wyświetli, znajduje się opcja "Dostęp".

Możliwe wartości to:

 • "tylko lokalnie" - opcja domyślna; dostęp wyłącznie z naszych serwerów (localhost)
 • "Z każdego miejsca"- bez ograniczeń
 • "Numer IP"- otwiera dostęp tylko dla podanego przez Użytkownika adresu IP.

Jako nazwę serwera MySQL5 dla połączeń zewnętrznych należy podawać: sqlhosting5.dt.pl


Do zdalnych połączeń z serwerami baz MSSQL poprzez Microsoft SQL Server Management Studio należy używać adresu: mssql.webserwer.pl
podając port odpowiadający nazwie instancji, np. mssql.webserwer.pl,54329

Nazwa instancji serwera MSSQL jest widoczna w panelu zarządzania kontem hostingowym

menu: "Bazy danych" -> "Edytuj" bazę

gdzie ostatni element to właśnie nazwa instancji.

Poniżej lista portów przypisanych do określonych instancji serwerów MSSQL, jakie należy podać w adresie połączenia:

 • SQL             1433
 • SQLVIRT1    54285
 • SQLVIRT2    54280
 • SQLVIRT3    54343
 • SQLVIRT4    54319
 • SQLVIRT5    54310
 • SQL2008VIRT1    54339
 • SQL2008VIRT2    54336
 • SQL2008VIRT3    54325
 • SQL2008VIRT4    54333
 • SQL2008VIRT5    54330
Jaki jest limit wielkości bazy danych ?

Nie w każdym przypadku bazy są sztywno limitowane na naszych serwerach.
Pojemność baz MySQL jest limitowana wyłącznie pojemnością samego konta hostingowego.
Dopóki masz wystarczającą ilość wolnego miejsca, dopóty twoje bazy będą mogły się rozrastać.

W przypadku baz MSSQL, gdzie domyślna wielkość zakładanej bazy wynosi 100MB, poza ograniczeniem pojemnością konta hostingowego, odgórne ograniczenia są narzucone samą technologią.
Dla SQL2008 nie ma w zasadzie ograniczonej wielkości bazy - jest to baza pełna.
Dla SQLEXPRESS2005 wielkość bazy to max 4GB.
Dla SQLEXPRESS2008 max wielkość bazy wynosi 10GB.

Wykorzystując plikowe bazy MS Access (.mdb) i MS Excel (.xls) należy liczyć się z max limitem wielkości/pojemności pliku. Dla .mdb max wielkość pliku jest ograniczona do 2GB. Natomiast dla baz opartych na skoroszytach .xls ograniczenia dotyczą maksymalnej ilości rekordów i wynoszą odpowiednio:
- MS Office 2003: 65 536 rekordów przy 256 kolumnach
- MS Office 2010: 1 048 576 rekordów przy 16 384 kolumnach

UWAGA! Nie zaleca się tworzenia i wykorzystywania baz plikowych pod wiele jednoczesnych połączeń. Jeśli z danych w nich zawartych będzie korzystać jednocześnie więcej niż jeden użytkownik rekomendujemy użycie w aplikacji bazy MSSQL lub MySQL.