Ustawienia FTP • PHP • ASP.NET • .HTACCESS • MOD_REWRITE • własne strony błędów ...

Informacje o ustawieniach i konfiguracji m.in. PHP, protokole FTP, ustawieniach htaccess i mod_rewrite

Na jaki adres hosta łączyć się z kontem przez protokół FTP ?

Aby połączyć się z kontem poprzez protokół FTP celem przesłania plików,
jako nazwę hosta (adres połączenia) należy podać jeden z adresów przydzielonych do konta.
Najczęściej będzie to nazwakonta.webserwer.pl lub adres własnej domeny.
Zalecane jest ustawienie przesyłania w trybie pasywnym;
domyślny port połączenia FTP: 21

UWAGA: Nie zalecamy przechowywania haseł w programach FTP
(np. filezilla czy totalcommander) pod postacią niezaszyfrowaną !

Zmiana wersji parsera PHP 5.2 / 5.4 / 5.5 / 7 /8 dla dowolnego katalogu

Wybór wersji PHP dla aplikacji w wybranym katalogu dokonujemy odpowiednim wpisem w pliku .htaccess umiejscowionym w tymże katalogu:
dla php 5.4:   AddHandler php54-fastcgi .php
dla php 5.2:   AddHandler php5-fastcgi .php
dla php5.5:    AdHandler php55-fastcgi .php
dla php 7:      AddHandler php7-fastcgi .php
dla php 7.2:   AddHandler php72-fastcgi .php
dla php 7.3: AddHandler php73-fastcgi .php
dla php 8: AddHandler php8-fastcgi .php
dla php 8.1: AddHandler php81-fastcgi .php

 

 

 

 

Nowo zakładane konta mają domyślnie ustawioną wersję PHP 7

Własne, niestandardowe strony błędów (np. error 404 / 500)

Aby skonfigurować własne strony błędów, należy uprzednio przygotować treść komunikatów w odpowiednich dla danej platformy plikach .html / .php / .asp / .aspx / .cshtml


Strony błędów dla kont na serwerach linux

W pliku .htaccess (jeśli plik nie istnieje należy go utworzyć) należy wskazać lokalizacje plików z komunikatami błędów poprzez odpowiednie wpisy.
Przykładem:

ErrorDocument 404 /error/404.html

Strona błędu „404.html” umieszczona w katalogu „error” zostanie wyświetlona w przypadku próby wejścia na nieistniejącą podstronę. Z pozostałymi stronami błędów należy postępować analogicznie do strony błędu 404.


Strony błędów dla kont na serwerach windows

Wskazania na strony błędów dokonuje się odpowiednimi wpisami w pliku konfiguracyjnym web.config w sekcji <system.webServer>. Poniższy przykład wskazuje na własne strony błędów w przypadkach nieistniejących stron (error 404) oraz wywołanych błędów po stronie serwera (error 500)

<system.webServer>

...

<httpErrors errorMode="Custom" defaultResponseMode="File">
  <remove statusCode="500" subStatusCode="-1" />
  <remove statusCode="404" subStatusCode="-1" />
  <error statusCode="404" prefixLanguageFilePath="" path="/error404.html" responseMode="ExecuteURL" />
  <error statusCode="500" prefixLanguageFilePath="" path="/error500.html" responseMode="ExecuteURL" />
</httpErrors>

...

</system.webServer>
Jak rozpakować zdalnie archiwum .zip, aby nie przesyłać setek plików aplikacji przez FTP ?

Zamiast przesyłać rozpakowane pliki aplikacji CMS — często liczonych w tysiącach, co może trwać nawet kilka godzin, a transfer nie zakończyć sukcesem — proponujemy dwa rozwiązania.

Najprostsza i najszybsza metoda to zalogowanie się do klienta FTP w przeglądarce internetowej:
webFTP - dla kont hostingowych Linux
FileManager - dla kont na hostingu Windows
następnie przesłanie całego archiwum .zip z aplikacją do odpowiedniego katalogu i rozpakowanie paczki poprzez zaznaczenie pliku i wybór z menu: Zmień zaznaczone pozycje -> Unzip


Przygotowaliśmy również skrypt php przyspieszający proces instalacji dowolnego skryptu CMS,
E-commerce i innych, poprzez zdalne rozpakowanie załadowanego na serwer archiwum .zip

Aby tego dokonać, zastosuj poniższe kroki:

 1. Pobierz plik skryptu i rozpakuj go na swoim dysku.
 2. Wyedytuj plik rozpakuj.php i w drugiej linii (wewnątrz apostrofów) podaj nazwę pliku archiwum,
  które zostanie docelowo rozpakowane na serwerze. Polecamy użyć do tego programu notepad2
 3. Umieść plik rozpakuj.php w tym samym katalogu co archiwum umieszczone na serwerze,
  a następnie wywołaj go wpisując w przeglądarce dokładny adres do pliku rozpakuj.php; przykładem:
twojekonto.webserwer.pl/katalog/rozpakuj.php
Jaka jest bezwzględna ścieżka do domyślnego katalogu www ?

Pełna ścieżka do domyślnie zakładanego katalogu www pod pliki strony:

/www/nazwa_konta/web/www

Pełną ścieżkę do aktualnie wywoływanego dokumentu .php można sprawdzić poprzez wywołanie

echo $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'];
Dlaczego nie mogę uruchomić skryptu php w katalogu upload / temp / tmp ?

Ze względu na coraz większą ilość prób zautomatyzowanych ataków na najpopularniejsze skrypty php (m.in. wordpress) w trosce o bezpieczeństwo serwisów internetowych utrzymywanych na naszych serwerach wprowadziliśmy domyślną blokadę wykonywania skryptów php w katalogach typu uploads, temp i tmp.

Jeśli uruchamianie skryptów w blokowanych lokalizacjach z pewnych względów będzie Tobie potrzebna, blokadę można w łatwy sposób usunąć dodatkowym wpisem w pliku .htaccess który należy umieścić w odpowiednim katalogu:

<FilesMatch "\.(?i:php)$">
Allow from all
</FilesMatch>