FAQ i słowniczek pojęć o poczcie e-mail • IMAP • spam / filtry antyspamowe • catch-all

Często zadawane pytania dot. obsługi poczty elektronicznej oraz ciekawostki
i przydatne informacje z zakresu obsługi kont

Opis konfiguracji aplikacji pocztowych do obsługi kont e-mail znajduje się
na podstronie z konfiguracją skrzynek pocztowych e-mail.

Czy udostępniacie obsługę protokołu IMAP?

Udostępniamy, a nawet zalecamy korzystanie z tego znacznie nowocześniejszego protokołu pocztowego, w miejsce dość leciwego i kłopotliwego protokołu POP3. IMAP udostępnia szereg dodatkowych funkcji, pośród których można wymienić m.in.:

 1. synchronizację wiadomości pomiędzy różnymi programami pocztowymi i urządzeniami
  (w szczególności mobilnymi). Dzięki temu nawet z jednej skrzynki może korzystać wiele osób jednocześnie niezależnie od aktualnego miejsca pobytu.
 2. Brak automatycznego usuwania wiadomości e-mail ze skrzynki.
  Wiadomości pozostają na serwerze do momentu usunięcia ich przez użytkownika, nie przez program pocztowy.
 3. Pobierane są wyłącznie nagłówki, co znacznie przyspiesza sprawdzanie nowych wiadomości. Pobieranie treści i załączników następuje dopiero podczas ich otwarcia.
 4. Tworzenie dodatkowych folderów poczty i przenoszenie wiadomości pomiędzy nimi.
  Można w łatwy sposób stworzyć folder będący archiwum otrzymanych, ale nieusuwalnych wiadomości, a równocześnie dostępnych na innych urządzeniach lub dla pozostałych użytkowników
Czy istnieje możliwość przeniesienia całej poczty z konta e-mail na serwerach innego dostawcy ?

Tak, możliwości przeniesienia wiadomości e-mail są dwie.

Jedną z nich jest synchronizacja wiadomości poprzez założenie nowej skrzynki email na swoim koncie hostingowym, skonfigurowanie jej w programie pocztowym Mozilla Thunderbird po protokole IMAP, a następnie kopiowanie wiadomości email partiami, ze starego konta pocztowego do nowego.

Ponieważ proces ten jest żmudny i czasochłonny zdecydowanie prostszym sposobem jest kontakt z nami. O ile serwer pocztowy dostawcy wspiera protokół IMAP będziemy w stanie zmigrować zawartość skrzynki pocztowej na nasze serwery.

W przypadku większej ilości skrzynek lub specyficznych ustawień serwerów pocztowych usługa migracji może być odpłatna. Prosimy o wcześniejszy kontakt z pomocą techniczną celem dokładnego omówienia procesu.

Czy posiadacie ochronę antywirusową poczty e-mail ?

Do czynnej obrony przed wirusami służą skanery antywirusowe. W znakomitej większości ich działanie opiera się na prostej zasadzie -- sprawdzany plik jest porównywany z listą charakterystycznych fragmentów znanych wirusów. Rozwiązanie to ma zalety: jest proste, wydajne i praktycznie nie zdarza się, aby niewinny plik został wzięty za wirusa. Z drugiej strony rozpoznawane są tylko wirusy znane już skanerowi, nowe mogą się prześlizgnąć przez taki typ filtrowania. Dlatego do najważniejszych zasad należy częsta i regularna aktualizacja listy znanych wirusów.

Każda przesyłka przychodząca na nasz serwer pocztowy jest sprawdzana przez skaner; nie przewidujemy możliwości wyłączenia go nawet dla pojedynczych kont. Warto jednak nie poprzestawać na tym zabezpieczeniu — radzimy korzystać ze skanera antywirusowego także na Własnym komputerze, a oprócz tego przestrzegać kilku zasad higieny komputerowej: instalować aktualne poprawki do używanego oprogramowania i systemu operacyjnego, nie korzystać z oprogramowania pochodzącego z niepewnych źródeł. Celowe może być też zastąpienie oprogramowania znanego z kłopotów z bezpieczeństwem pewniejszymi odpowiednikami.

Co to jest SPAM ?

Wiadomość spamowa jest to z reguły niechciana bądź niezamówiona informacja dostarczana na skrzynkę pocztową.

Najczęściej obiera ona postać wysyłanej masowo wiadomości e-mail, której adresatem jest znaleziony w sieci i skatalogowany adres skrzynki, lub adres wygenerowany losowo. Sensowność i przekaz takiej wiadomości są niespójne, nieskładne i nie przestawiają żadnej wartości dla jej odbiorcy.

Inną postacią spamu może być ta sama, bądź lekko zmodyfikowana wiadomość, ale wysłana kilkukrotnie.

Czy webserwer.pl oferuje zabezpieczenia antyspamowe ?

Tak, w przeciwnym wypadku podanie swojego adresu e-mail w sieci internetowej w krótkim czasie doprowadziłoby do skatalogowania tego adresu przez tzw. harvestery [automaty przeczesujące zawartość w poszukiwaniu danej treści] i dostania się w ręce spamerów. Gdy już to nastąpi praktycznie niemożliwym jest zapobieganie na własną rękę otrzymywaniu dziesiątek a nawet setek takich wiadomości.

W tym celu zabezpieczamy nasze serwery pocztowe używając szeregu rozwiązań, których skuteczność sięga ponad 96% Wykorzystujemy sprawdzone mechanizmy do których należą m.in. listy RBL,
filtry SpamAssassin oraz filtry statystyczne. Opracowaliśmy również unikatowe rozwiązanie oferujące użytkownikom indywidualne filtrowanie wiadomości niezależnie od używanego oprogramowania
i miejsca korzystania z poczty.

Wystarczy oznaczyć niechcianą wiadomość jako spam korzystając z webmaila lub swojego programu pocztowego, a indywidualny filtr dla danej skrzynki pocztowej zostanie uaktywniony. Proces ten zostanie potwierdzony wysłaniem wiadomości, zawierającej wszystkie informacje dot. korzystania i obsługi tej funkcji.

Jak włączyć / wyłączyć filtr antyspamowy dla konta pocztowego?

Indywidualny filtr antyspamowy dla założonego konta pocztowego nie jest domyślnie włączany !
Do jego uaktywnienia niezbędna jest akcja właściciela konta email w postaci bezpośredniego założenia folderu Spam, lub poprzez użycie przycisku „oznacz jako spam" dla jednej z niechcianych wiadomości obecnych w skrzynce odbiorczej

Po oznaczeniu pierwszej wiadomości jako spam, serwer pocztowy automatycznie wysyła na konto wiadomość zawierającą opis dokładnego działania filtra, sposoby jego konfiguracji i wyłączenia.

Filtr antyspamowy pracuje w oparciu o indywidualną analizę statystyczną poczty danego Użytkownika, dzięki czemu można osiągnąć wysoką, przekraczającą 99% dokładność rozpoznania pożądanych i niechcianych wiadomości. Z drugiej jednak strony domyślne reguły wymagają korekt, pomagających „nauczyć” filtr indywidualnych cech podczas rozpoznawania i klasyfikowania korespondencji. Do tego celu służą przyciski „oznacz jako spam" i „ta wiadomość nie jest spamem” w interfejsie poczty (zarówno z poziomu poczty w przeglądarce — tzw. interfejs webmail — jak i aplikacji pocztowych).

Błędnie sklasyfikowane wiadomości można też przenosić między folderami, tj. nierozpoznane spamy do folderu Spam, a błędnie trafiające do niego pożądane wiadomości — wyciągać poza folder Spam, do jakiegokolwiek innego folderu (z wyjątkiem Kosza).

Druga z powyższych metod umożliwia korygowanie działania filtra bez konieczności logowania się do webmaila — wystarczy dowolny program pocztowy łączący się przy użyciu protokołu IMAP, bowiem przestarzały protokół POP3 nie przewidywał w ogóle obsługi folderów po stronie serwera pocztowego.

W razie potrzeby filtr można wyłączyć po prostu usuwając folder Spam, uprzednio przenosząc z niego pożądane wiadomości. W webmailu służy do tego ikona koła zębatego na dole listy folderów — z wywoływanego nią menu należy wybrać „Zarządzaj folderami", wybrać Spam na pojawiającej się liście i — z podobnie, pod ikoną trybu umieszczonego menu wybrać „Usuń".

Podczas wyłączania filtra należy zwrócić szczególną uwagę na to, czy folder SPAM został rzeczywiście usunięty. Często zdarza się tak, że zostaje jedynie wyłączona subskrypcja tego folderu (pokazywanie to w oknie głównym webmaila bądź aplikacji pocztowej) co nie jest jednoznaczne z jego całkowitym wyłączeniem

Jak można poprawić działanie filtrów antyspamowych ?

Filtr można nauczyć swoich przyzwyczajeń i wymagań, aby działał w sposób jak najlepiej dopasowany do potrzeb odbiorcy. Filtr uczy się na przykładach - jeśli pomyli się w klasyfikacji, należy wskazać mu błąd; można to zrobić na dwa sposoby:
używając przycisków "Oznacz jako spam" i "To nie jest spam" lub odpowiednio przenosząc wiadomości do i z folderu Spam.

 • Czy uczenie filtra jest konieczne i nie będzie on bez tego działać?
  Nie; bez korekty pomyłek filtr będzie po prostu pracował zgodnie z ogólnymi regułami serwera. Poprawki pomagają jednak dopasować jego działanie do indywidualnych potrzeb i osiągnąć skuteczność rozpoznawania powyżej 99%.
 • Jak wyłączyć i włączyć filtr?
  Aby wyłączyć filtr, wystarczy usunąć folder Spam; od tej pory wiadomości będą dostarczane jak poprzednio. Włączyć go ponownie można tworząc folder Spam lub używając przycisku "Oznacz jako spam".
 • Czy można wykorzystywać filtr używając programu pocztowego (Outlook, Thunderbird ...)?
  Tak - wiadomości są klasyfikowane niezależnie od sposobu, w jaki odczytywana jest skrzynka pocztowa. Należy jednak zwrócić uwagę, że jeśli do pobierania poczty używany jest protokół POP3, wiadomości sklasyfikowane jako spam nie będą pobierane z serwera; warto więc co jakiś czas skontrolować zawartość folderu Spam przez stronę poczta.webserwer.pl
 • Jak poprawiać błędne rozpoznanie używając programu pocztowego?
  Jeśli wykorzystywany jest protokół IMAP, wystarczy przenieść błędnie sklasyfikowaną wiadomość do folderu Spam lub - jeśli trafiła tam niezasłużenie - wydobyć ją ze Spamu i umieścić w innym folderze. Nie dotyczy to jedynie folderu Kosz - wyrzucenie wiadomości ze Spamu do Kosza nie zmienia jej klasyfikacji.
 • Czy można z góry ustawić wiadomości od wybranego nadawcy lub o danym temacie jako spam?
  Nie; istotą działania filtra jest samodzielne rozpoznawanie charakteru przesyłki na podstawie jej zawartości. Zapamiętuje on jednak nadawców, od których przychodzą pożądane wiadomości i bierze to pod uwagę przy analizie późniejszych przesyłek. Listę blokowanych nadawców można zaś stworzyć przy pomocy mechanizmu filtrów znajdującego się w menu Ustawienia -> Filtry.
 • Skoro spam jest dostarczany do skrzynki, czy nie zajmie szybko całego dostępnego miejsca?
  Nie; gdyby miało zabraknąć miejsca na zapisanie wiadomości, automatycznie zostaną usunięte najstarsze przesyłki z folderów Kosz i Spam.
Co to jest CATCH-ALL i do czego służy?

Włączenie funkcji catch-all powoduje przekazywanie wiadomości wysyłanych na nieistniejący
(lub błędnie podany) adres e-mail znajdujący się w danej domenie, na określone konto pocztowe.
Aktywacja tej funkcji jest możliwa z poziomu panelu zarządzania kontem.

Zakładka: Konta e-mail → Catch-All

Należy wskazać, na które z istniejących kont pocztowych będą spływać błędne e-maile dla danej domeny.

Uwaga: Włączenie funkcji catch-all może doprowadzić do zwiększonej ilości nadchodzącego spamu, wysyłanego najczęściej na losowe adresy e-mail.

Czy istnieją alternatywne do Outlook Express programy pocztowe ?

Istnieje co najmniej kilkanaście nowoczesnych programów do obsługi poczty na różne systemy operacyjne, w tym Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 Nie zalecamy korzystania z aplikacji Outlook Express z racji braku wsparcia producenta i wielu błędów pojawiających się w trakcie korzystania z poczty w tym programie. W jego miejsce zalecamy skorzystanie z nowoczesnego klienta Poczta Windows Live, który zastąpił leciwe już oprogramowanie OutlookExpress i Poczta Systemu Windows

Adres strony do pobrania: poczta windows live - microsoft.com

Jak już wspomnieliśmy istnieje gro popularnych klientów pocztowych wśród których można wymienić:

 • Mozilla Thunderbird - thunderbird.pl
 • the Bat - ritlabs.com
 • IncrediMail - incredimail.com
 • Foxmail - foxmail.com.cn
 • EPim - essentialpim.com
Błąd 0x800C0133 programu Outlook Express

Kiedy którykolwiek folder (np. skrzynka odbiorcza, elementy wysłane) programu Outlook Express przekroczy 2 GB pojawia się błąd0x800C0133. Jest to limit odgórnie nałożony przez Microsoft. Błąd ten pojawia się zarówno przy próbie wysłania, jak i odebrania wiadomości. Aby rozwiązać problem, wystarczy:

zamknąć program Outlook Express
otworzyć folder w którym zlokalizowane są pliki .dbx (Dane przechowywane są w katalogu: dysk:\Documents and Settings\user\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Identities\{losowy klucz}\Microsoft\Outlook Express). Należy włączyć opcję wyświetlania ukrytych plików i katalogów a następnie  zmienić nazwę pliku Skrzynka odbiorcza.dbx na np. skrzynkaold.dbx, i ponownie uruchomić Outlook Express
Przed wykonywanie jakichkolwiek operacji na plikach nalezy stworzyć sobie ich kopie zapasowe.

Czy umożliwiacie zakładanie skrzynek poczty e-mail we własnej domenie ?

poczta firmowa

Odkąd usługi Google Apps oraz Microsoft Office 365 (outlook.com) — umożliwiające utrzymanie elektronicznej poczty we własnej domenie — przestały być darmowe, a stawki stały się dość wygórowane, wiele firm poszukuje alternatyw, potrzebując wyłącznie stabilnych i pewnych usług poczty elektronicznej.


Choć może nie wydawać się to oczywiste, zakładanie skrzynek poczty e-mail we własnej domenie i utrzymywanie korespondencji firmowej to jedna z podstawowych funkcji każdego konta hostingowego dostępnego w naszej ofercie.

W miejsce zakładania pojedynczych, odseparowanych skrzynek email, oferujemy usługi poczty elektronicznej jako składową część hostingu. Jest to dużo tańsze rozwiązanie w porównaniu do opłat liczonych jednostkowo za każdą skrzynkę, a jednocześnie oferuje dużo więcej możliwości.

Zamiast zakładania i opłacania każdego konta email z osobna u usługodawców z dedykowanymi tego typu usługami, wystarczy że założysz u nas najtańsze konto hostingowe ST@RTER, umożliwiające założenie do trzech skrzynek e-mail i delegujesz do założonego konta posiadaną domenę internetową, bądź zarejestrujesz własną domenę u nas.

Dzięki przejrzystemu i łatwemu w obsłudze panelowi zarządzania kontem, cały proces jest prosty do przeprowadzenia i sprowadza się do dosłownie kilku kliknięć myszą.

Wraz z założonym kontem dodatkowo otrzymasz możliwość zakładania aliasów pocztowych, konfiguracji przekierowań, autoresponderów itd., a nad to wszystko własnoręcznego założenia strony internetowej przy użyciu naszego kreatora stron www MICROWEBER lub jednego z popularnych systemów zarządzania treścią (np. wordpress) przy użyciu instalatora skryptów.

W większych pakietach nie limitujemy ilości skrzynek pocztowych. Jedyne ograniczenie skrzynek email to pojemność wybranego pakietu hostingowego. Gdyby w pewnym momencie skrzynki e-mail okazały się zbyt małe, możesz w dowolnym momencie migrować na pojemniejszy pakiet z poziomu panelu zarządzania.

Otrzymałem maila dot. konta pocztowego

Od czasu do czasu przychodzą do Państwa różne maile z informacją o zmianie na koncie e-mail, z wezwaniem do weryfikacji danych bądź z linkiem do kliknięcia w celu weryfikacji.  Często tego typu wiadomości są pisane z błędami lub niepoprawną polszczyzną. Niestety zdarza się, że ktoś da się w ten sposób oszukać i udostepni swoje dane. Może się zdarzyć, że w adresie nadawcy pojawia się rzeczywisty adres zbliżony do adresu pomocy technicznej webserwer.pl (trochę jak w tradycyjne poczcie - adres nadawcy na kopercie każdy może wpisać dowolny). Prosimy, aby na takie maile nie reagować. w hostingu WEBSERWER.PL stosujemy ustalone procedury zmiany haseł i nigdy żaden z administratorów nie ma prawa żądać od Użytkownika hasła czy innych danych dostępowych. Możemy prosić o zalogowanie się do systemu celem sprawdzenia poprawności działania - ale hasło jest tylko Państwa własnością.

Bez bezpiecznego hasła nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa całego systemu.

Prosimy o ostrożność a w razie wątpliwości o kontakt z działem pomocy technicznej mailowo lub telefonicznie.

IMAP czy POP3? co wybrać?

Bardzo często pojawia się pytanie dotyczące wyboru właściwego protokołu odczytu poczty, POP3 czy IMAP. Postaramy sie w wielkim skrócie przybliżyć różnice między nimi.
Protokół POP3 (Post Office Protocol 3): Po połączeniu z serwerem nieprzeczytana korespondencja wraz z załącznikami przekazywana jest z serwera do odpowiednich folderów na komputerze lokalnym, a następnie kasowana (ustawienie domyślne) lub pozostawiana na serwerze. Protokół POP3 ma znaczące wady, jak np. problemy z synchronizacją wiadomości czytanych przez różne urządzenia (np. odbieranie maili na smartfonie i komputerze w biurze), brak możliwości korzystania z innych folderów niż podstawowe na serwerze (np. na webserwer.pl po włączeniu filtrów antyspamowych zawartość folderu SPAM nie jest dostępna z poziomu użytkownika łączącego się za pomocą protokołu POP3). Kolejna wada ujawnia się w przypadku otrzymania bardzo dużego listu, nie można go bowiem usunąć bez uprzedniego przetransmitowania na komputer lokalny, a to może trwać bardzo długo. W tej sytuacji nie pomoże nawet przerwanie połączenia, ponieważ po jego wznowieniu proces transmisji zacznie się od początku.
Protokół IMAP (Internet Message Access Protocol) działa w zdecydowanie odmienny sposób. Cała poczta przechowywana jest na serwerze w skrzynce pocztowej i w dodatkowych folderach pocztowych. Po połączeniu z serwerem na komputer lokalny transmitowane są jedynie same nagłówki wiadomości. Transmisja treści oraz załączników następuje dopiero po otwarciu danego listu, dzięki czemu możliwe jest kasowanie i filtrowanie korespondencji bez jej pobierania z serwera. Ten protokół doskonale sprawdza się w przypadku pracy na różnych urządzeniach, na każdym z nich będziemy mieli dostęp do tej samej zawartości skrzynki.
Ze swojej strony zachęcamy do korzystania z obsługi poczty protokołem IMAP - szybko zauważą Państwo zalety tego rozwiązania - jeśli ktoś potrzebuje korzystać z wiadomości w momencie kiedy nie ma połączenia internetowego można łatwo skonfigurować programy pocztowe aby również przy użyciu protokołu IMAP przechowywały wiadomości lokalnie.