konfiguracja programów pocztowych Mozilla Thunderbird 31 • Outlook 2010 / 2013 • protokół IMAP i PO3

Podstawowe dane do konfiguracji połączenia z kontami e-mail

Nazwą użytkownika (login) jest zawsze pełny adres e-mail
(np. test@webserwer.pl)

protokół szyfrowanie SSL port adres serwera pocztowego
IMAP nie 143 poczta.webserwer.pl
tak 993
POP3 nie 110 poczta.webserwer.pl
tak 995
SMTP nie 587 poczta.webserwer.pl
tak 465
webmail tak 443
(https)
poczta.webserwer.pl
mobilna poczta tak 443
(https)
mobi.webserwer.pl

Uwaga: serwer poczty wychodzącej (SMTP)
wymaga włączonej opcji uwierzytelniania !

Konfiguracja konta IMAP w programach pocztowych:

Mozilla Thunderbird (wersja 31 i starsze) oraz Microsoft Outlook 2010 & 2013

 1. Dodawanie nowego konta e-mail w programie Microsoft Outlook 2010 / 2013 odbywa się z poziomu menu: Plik ⇒ Informacje ⇒ Dodaj konto
 2. W kolejnych krokach należy wybrać odpowiednio:
  ⇛ Ręcznie konfiguruj ustawienia serwera
  ⇛ Internetowa poczta e-mail
 3. Podczas wprowadzenia podstawowych informacji
  o ustawieniach poczty (rys.4) należy zwrócić uwagę na:
  ⇒ Typ konta: IMAP
  ⇒ Odznaczyć: „Wymagaj logowania przy użyciu bezpiecznego uwierzytelniania hasła” wraz z „Przetestuj ustawienia konta po kliknięciu przycisku Dalej” a następnie przejść do zaawansowanych ustawień konta przyciskiem „Więcej ustawień
 4. W nowym okienku w zakładkach:
  ⇛ „Serwer wychodzący(rys.5) należy zaznaczyć opcje „Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelniania ⇒ Użyj tych samych ustawień, co mój serwer poczty przychodzącej
  ⇛ „Zaawansowane(rys.6) poza wybraniem połączenia szyfrowanego SSL i ustawieniem odpowiednich portów należy zwiększyć Limity czasu serwera. Zainstalowane oprogramowanie antywirusowe wymaga większej ilości czasu (zwłaszcza podczas odbierania sporej ilości wiadomości) na przeskanowanie odbieranej poczty. Dopóki proces skanowania się nie zakończy, program pocztowy może w międzyczasie zerwać połączenie.

Microsoft Outlook config Microsoft Outlook config Microsoft Outlook config Microsoft Outlook config Microsoft Outlook config Microsoft Outlook config Microsoft Outlook config


W tych kilku krokach skonfigurowane zostało konto pocztowe korzystające z protokołu IMAP wraz z szyfrowanym i uwierzytelnionym połączeniem podczas wysyłania i odbierania poczty.

UWAGA! Microsoft Outlook domyślnie nie zapisuje wysłanych wiadomości e-mail na serwerze, a usuwanych wiadomości nie przenosi do Kosza uniemożliwiając tym samym ich późniejsze przywrócenie.

Aby zachowywać wysyłane wiadomości na serwerze i mieć możliwość przywrócenia omyłkowo usuniętej wiadomości, należy zmienić określone opcje wskazując odpowiednie lokalizacje.

 1. Opcje te zmienia się w znanej już lokalizacji menu: Plik ⇒ Informacje ⇒ Ustawienia kont ⇒ Dodaj lub usuń konta albo zmień ustawienia istniejących połączeń
 2. W nowym oknie należy zaznaczyć konto i „Zmienić...” jego ustawienia w następujący sposób:
  ⇛ „Elementy wysłane ⇒ Zapisz elementy wysłane w następującym folderze na serwerze” i wskazać odpowiedni folder (rys.10) Możliwe jest zapisywanie wysłanych wiadomości wyłącznie na komputerze z którego została wysłana, bez synchronizacji z serwerem (opcja „Zapisz elementy wysłane w folderze na tym komputerze”)
  ⇛ „Elementy usunięte ⇒ Przenieś elementy usunięte do następującego folderu na serwerze: ” i wskazać odpowiedni folder (rys.10).

Microsoft Outlook config Microsoft Outlook config Microsoft Outlook config Microsoft Outlook config

 1. Podczas pierwszego uruchomienia klienta poczty Thunderbird przywita nas oknem konfiguracji nowego konta e-mail. Należy wybrać opcję „Pomiń i użyj istniejącego adresu e-mail".
 2. Po wprowadzeniu podstawowych informacji: Imię i Nazwisko, adres e-mail i hasłoKontynuujemy” konfigurację konta.
 3. Ponieważ adres serwera pocztowego jest automatycznie ustalany na podstawie wprowadzonego adresu e-mail, należy poprawić ustawienia serwera, a tym samym zwiększyć bezpieczeństwo obsługi poczty. W tym celu wybieramy „Konfigurację zaawansowaną”i wprowadzamy dane konfiguracyjne serwera - widoczne w tabeli w tabeli na górze strony oraz na załączonym obrazie (rys.4) - po czym „Wykrywamy ponownie”ustawienia klikając w odpowiedni przycisk.

  Ustawienie „szyfrowane hasło” w polu „Metoda uwierzytelniania” automatycznie włączy uwierzytelnianie poczty wychodzącej i nie będzie wymagane włączanie tej opcji w późniejszym czasie.
 4. Poprawnie wprowadzone dane powinny skutkować otrzymaniem komunikatu „Ustawienia znalezione w wyniku testowania wskazanego serwera". Kończymy konfigurację poczty klikając w „Gotowe". Zostanie sprawdzona jeszcze poprawność hasła i dodane nowe konto e-mail. Tak skonfigurowane konto IMAP w kliencie Mozilla Thunderbird domyślnie będzie synchronizować pocztę pozostawiając zarówno kopię wiadomości na serwerze oraz przechowując je lokalnie na komputerze. Możliwy będzie tym samym dostęp do konta z innego komputera/tabletu/smartfona, pod warunkiem że poczta nie będzie usuwana po jej sprawdzeniu i synchronizacji.

Mozilla Thunderbird config picture Mozilla Thunderbird config picture Mozilla Thunderbird config picture Mozilla Thunderbird config picture Mozilla Thunderbird config picture Mozilla Thunderbird config picture

ico

UWAGA! Należy okresowo usuwać stare wiadomości aby nie doprowadzić
do przekroczenia ustawionego pułapu pojemności skrzynki pocztowej.
W przeciwnym razie nie będzie możliwe wysłanie i otrzymywanie nowych wiadomości.


Aktualną zajętość skrzynki pocztowej można sprawdzić po zalogowaniu
do poczty w przeglądarce oraz w panelu zarządzania kontem hostingowym.